CONTEXT ŞI OPORTUNITATE

Oamenii nu mai au nevoie de trecut, simt că acesta îi constrânge, le limitează posibilităţile de a se descoperi şi de a se dezvolta aşa cum cred ei de cuviinţă. De aceea, acest trecut înjositor, primitiv, necivilizat, inuman(ist), grosolan, trebuie aneantizat. El nu ne foloseşte la nimic, ba mai mult, ne complexează. Acolo găsim numai învăţături penibile, aberante despre cine suntem şi cum trebuie să ne comportăm. Trecutul este incorect politic, fundamentalist spiritual, desuet cultural. El este retrograd. Şi tot ce ţine de el, de exemplu sentimentele, la fel.

 

De aceea, odată cu ceea ce ţine de trecutul lui, omul de astăzi refuză furios şi dispreţuitor, valorile perene care s-au transmis în miile de ani de istorie cunoscută a omului de la o generaţie la alta, modelele construite pe aceste valori, reperele pe care le reprezintă acestea. Omul de astăzi crede că totul începe cu el şi se lasă dus de valul ridicat de cei care vor să schimbe lumea după fantasmele şi coşmarurile care îi bântuie. Omul de astăzi se comportă, într-o lume care s-a construit în multe milenii, ca şi cum lumea s-a născut şi se dezvoltă odată cu el, fără a se întreba de unde sunt toate câte le are la dispoziţie. Omul de astăzi tinde să fie tot mai mult un om arogant, mărginit, distructiv, un om suficient, incompetent, egoist, lipsit de responsabilitate. El nu mai are întrebări legate de existenţă; nici măcar experienţele limită, cele de la pragul dintre viaţă şi moarte sau, mai mult, moartea însăşi, nu-l mai zdruncină: omul de astăzi are, în ceea ce priveşte existenţa doar certitudini: şi-a început periplul existenţial dintr-o bacterie, s-a născut dintr-o maimuţă păroasă şi este cumva, nu are importanţă cum, prin ceea ce adună, prin ceea ce consumă, prin satisfacerea simţurilor, nepieritor.

 

De aceea trebuie să aibă. A avea este singurul verb conjugat astăzi de cei mai mulţi. A avea a devenit un verb existenţial. Singurele întrebări ale omului nostru sunt legate de cum, când şi cât poate să aibă. Lumea de astăzi este o lume a comerţului generalizat: totul se vinde şi se cumpără fie că este vorba de cele din afara noastră, fie că este vorba de cele din interiorul nostru şi în primul rând de conştiinţă. Sufletul, fie este o anexă a trupului fie trebuie să dispară.

 

Lumea noastră este pe cale de a-şi pierde normele morale; ele sunt înlocuite cu nişte norme care se schimbă după modele politice şi presiunile grupurilor care impun „progresul” cu orice preţ: bunul simţ este înlocuit de grobianism, decenţa de delir hedonist, moralitatea de desfrâu, responsabilitatea de egoism iresponsabil, adevărul de minciună, iubirea, prietenia, acceptarea celuilalt, de dispreţ şi ură nimicitoare, comportamentul moral, de desfrâu. Nonvalorile au devenit valori, valorile reale sunt puse la zid.

 

 

 

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul de mentorat „Cinema REPER”, desfăşurat sub sloganul „Filmele care mă fac mai bun”, este un proiect de educaţie prin cultură, mai precis de educaţie cu ajutorul filmului, şi nu o simplă iniţiativă de educaţie cinematografică.

„Cinema REPER” urmăreşte relevarea valorilor umane perene prin intermediul limbajului cinematografic, folosirea „filmului reper” (filmul cu valoare artistică şi valoare moral-existenţială) ca pe un mijloc al descoperirii şi al transformării de sine, care:

să ne ajute să răspundem la marile întrebări ale existenţei, să înlocuiască pe a avea cu a fi,

să ne facă mai buni, mai generoşi, mai solidari, mai atenţi la cel de lângă noi,

să păstreze şi să valorifice trecutul, să repună în drepturi normele morale moştenite, să stimuleze imaginaţia morală,

să aducă în faţa spectatorului, pe lângă istoria, tradiţiile, moştenirea spirituală şi culturală proprie, şi pe acelea ale altor popoare, să devină un mijloc al cunoaşterii şi al acceptării reciproce.

DE CE FILMUL

Filmul este considerat, după unghiul de interes dinspre care este privit, ca având diverse funcţii: produs comercial, mijloc de divertisment, mijloc de manipulare. Şi cu adevărat, cele mai multe dintre filme asta şi sunt, sau numai asta sunt. Dar filmele pot să fie şi un mijloc de educare constructivă, de transmitere a unor valori morale, de prezentare a unor modele, de răspunsuri la întrebări fundamentale pentru fiecare dintre noi, de îmbogăţire a experienţei prin asimilarea experienţei celorlalţi, de descoperire a propriei persoane, a sensului existenţei, de despărţire a binelui şi a răului.

 

Toţi oamenii sunt sensibili la poveşti. Povestea ne este tovarăşă de la vârstele fragede până la cele neputincioase. Povestea este un mijloc de transmitere a înţelepciunii, a experienţelor, a valorilor. În universul fermecat al poveştilor – poveşti-basme dar şi poveşti despre oameni, despre întâmplări deosebite, sau comune, despre lumea din jurul nostru – filmul ne poate face să trăim, să descoperim şi să ne apropiem de însuşiri si trairi esenţiale cum ar fi iubirea, generozitatea, blândeţea, bunătatea, spiritul de sacrificiu, devotamentul, loialitatea, spiritul de dreptate, simplitatea, modestia, cinstea, simtul datoriei. Si asta cu atat mai mult cu cat oamenii – şi în special copii, tinerii – sunt astăzi mai obişnuiţi cu imaginea decât cu cuvântul scris.

GRUPURILE ŢINTĂ

Proiectul “Cinema Reper” se adresează celor care au cea mai mare sete de cunoaştere şi nevoie de călăuzire în această lume dezarticulată, şi, în acelaşi timp, sunt cei mai  familiarizaţi cu şi chiar dependenţi de producţiile vizuale: copiii, adolescenţii, tinerii în general.

În acelaşi timp el vizează şi persoanele cu probleme speciale, sau private de libertate, care la rândul lor se găsesc într-o situație sufletească specială, deschişi mai mult decât alţii la posibilitatea unor transformări de esenţă.

Nu în ultimul rând, proiectul „Cinema Reper” coboară în sălile de spectacol, pentru o întâlnire cu publicul iubitor de film de toate vârstele, sub forma „Galelor Cinema Reper” cu speranţa că şi în acesta sunt multe persoane pe care o poveste cinematografică de valoare le poate ajuta să-şi definească identitatea şi să-şi găsească drumul în viaţă. 

ECHIPA
03/13/2014

Director Cinema Reper  -  Paul Ghitiu

Presedintele Fundatiei "Art Promo"  -  Ovidiu Morar

Director Financiar  -  Mirela Todirita

Asistent de proiect  -  Silvia Craciun

Administrare website si Social Media  -  Catalin Antonie

Relatii publice si comunicare  -  Oana Popa

Editor text  -  Emil Stanciu 

Grafica  -  Gabriel Nicula

Coordonator tehnic  -  Adrian Coman