"Întalnirea cu noi insine - În proiectul Cinema Reper, filmul devine un mijloc pedagogic semnificativ în procesul de formare si dezvoltare a personalității. Educaţia cinematografică stimulează învăţarea şi percepţia critică, analizele şi dezbaterile asupra marilor teme ale existenței.

 

Acest tip de învăţare se distinge printr-o notă emoţională deosebită de participare afectivă a spectatorului la însuşirea unui sistem funcţional de credinţe, valori, comportamentale, mentalități, etc. În acest fel, filmele contribuie la amplificarea orizonturilor cunoaşterii, în sensul reinterpretarii şi semnificării adecvate a “evenimentelor” din viaţa personală și a celor din jurul nostru. Este un proiect inedit,  un îndemn la autocunoaştere, autoevaluare, la  găsirea unor modele autentice, care merită a fi urmate."

 

 

 

Mihaela M. Sterian este Lector universitar dr. la Facultatea de Știinţele Educației, din cadrul U.C.D.C. În acest domeniu a susţinut, promovat şi a propus o serie de discipline universitare la diferite programe de studii sau masterate organizate de instituţia respectivă.

 

Activitatea ei de cercetare a fost focalizată pe teme ca: impactul memorie meditaţie asupra personalității, adaptarea și etalonarea unor probe de evaluare psihologică, modificarea cognitivității in condițiile de marginalizare culturală, nostalgia - sentiment pan-cultural etc. Mihaela M. Sterian a fost implicată in mai multe proiecte de cercetare, care s-au finalizat cu cărți si studii publicate in diverse lucrari  de specialitate naționale și internaționale. Este membru a asociatiei profesionale NBCC Romania (National Board for Certified Counselors), iar din 2013 face parte din comitetul director al Colegilor Psihologilor din Romania. 

 

Mihaela M. Sterian oferă consultanţă psihologică fiind acreditată în psihologia clinică, psihologia educaţională şi consiliere vocaţională în cadrul “Cabinetului individual de psihologie“.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.